AVG

PRIVACYVERKLARING

Ans Vink keramiek gevestigd te Oudewater volgens KvK,  is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E-mail:  ansvinkeramiek@gmail.com
Website: www.ansvink.nl
Postadres: Kabelslag 21, 3421KZ Oudewater

Persoonsgegevens, die worden verwerkt

Ans Vink Keramiek verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over zijn/ haar diensten en om deze dienstverlening aan u mogelijk te maken.

Deze persoonsgegevens zijn of worden door u zelf aan de Ans Vink Keramiek verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bankrekeningnummer

Doelen van de verwerking van gegevens

 • Het versturen van uitnodigingen van komende exposities
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard
 • U te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het factureren en het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om persoonsgegevens te verwerken als wij daar toe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de Belastingaangifte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Ans Vink Keramiek heeft niet de intentie andere gegevens dan hierboven genoemd te verzamelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ans Vink keramiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Ans Vink Keramiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ans Vink Keramiek verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ans Vink Keramiek. Dit kunt u melden via ansvinkeramiek@gmail.com

Het beveiligen van persoonsgegevens

Ans Vink keramiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via ansvinkeramiek@gmail.com

Wijzigingen van deze Privacy verklaring

Het kan voorkomen dat Ans Vink Keramiek deze privacy verklaring in de toekomst wijzigt. Op de website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop Ans Vink Keramiek uw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met Ans Vink op.